Foldeskilt 156 "Annen fare" FGG med plass til underskilt

Foldeskilt 156 "Annen fare" kan anvendes for å varsle om fare som ikke kan varsles med annet fareskilt. Farensart skal angis på underskilt, se underskilt 808. Dette foldeskiltet har plass til underskilt. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.