Logg inn

NRF 9722636

Foldeskilt 110 "Vegarbeid" FGG med plass til underskilt

Foldeskilt 110 "Vegarbeid" anvendes for å varsle trafikantene om at de kommer til et sted hvor det pågår vegarbeid og at de derfor må utvise særlig aktsomhet. Dette foldeskiltet har plass til underskilt. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Foldeskilt 110 "Vegarbeid" FGG med plass til underskilt

FareskiltFareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.Størrelse og utformingDe fleste fareskiltene har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse vegarbeid, har gul bunnfarge.For mer informasjon, se Statens vegvesens håndbok N300 og N301.
 • Etterlysende:

  Ja
 • Med Advarsel/Informasjonssymbol:

  Ja
 • Vannfast:

  Ja
 • Bredde:

  1130 mm
 • Høyde:

  1000 mm
 • Tykkelse:

  1130 mm
 • Materiale:

  Andre
 • Monteringsmetode:

  Andre
 • Farge:

  Flerfarget
 • Materialkvalitet:

  Andre