Logg inn

NRF 9722623

Løsfot i gummi for Ø60 stolpe, 25 kg

Løsfot i gummi for midlertidig skilting på Ø60 stolpe.

Produktbeskrivelse

Løsfot i gummi for Ø60 stolpe, 25 kg

Produktet plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare.