Trafikkbuffert med nett 640 kg, 80km/t

Trafikkbuffert med nett, 80km/t. Produktet plasseres foran arbeidsstedet i godkjent avstand.