Trafikkbuffert med nett 840 kg, 100 km/t

Trafikkbuffert med nett, 100km/t. Produktet plasseres foran arbeidsstedet i godkjent avstand.