Oras Optima kar- og dusjbatteri

Termostatstyrt dusjbatteri med uttak ned og tut