Oras Oramix dusjbatteri med hjelpehendel

Trykkstyrt dusjbatteri med uttak ned