FM Mattsson 9000E veggbatteri

Mykstengende med keramisk tetning, utløp opp eller ned