FM Mattsson utekran for kaldt og varmt vann 1000 mm

Utekran som blander vannet til ønsket temperatur, med tilbakeslagsventil