Alterna Atina speildør venstre 398 x 720

Med integrert LED og hengsler for speilskap 80/120 003/00118