Alterna Iza/Tone 100 cm speildør høyre/venstre med 2 hengsler

Iza/Tone speilskap 003/00336 Mepla