Alterna Picto/Pyxis utforingsprofil sort matt

Bygger ut profilen med 2,5 cm