Palme Drive nisjedør 80 cm

Klart glass og hvit profil. Høyde 190 cm.