Palme Drive nisjedør 90 cm

Klart glass og hvit profil. Høyde 190 cm.