Forhøyningsring 13 mm fast høyde

Fast forhøyning uten avvinkling. Passer alle Jotisluk med klemring av hvit plast.