Tilleggsdel for 1 1/2" vannlås

Med mulighet for tilkobling av vaske- og oppvaskmaskin