Kobberrør 12 x 1,0 A 3 m rette

En 1057 for kapillarlodding