Kobberrør,28 x 1,2 A 5 m rette

En 1057 for kapillarlodding