Vannmålerkonsoll 3/4" horisontal Vamco 190-220 mm

Ezze 5208020 hel med montert kupling og skybar hylse