Vannmåler Resida jet 1/2" x 110 mm

Q3: 2,5, T: 90°C mid.