ENA 10. Kombinert vakuumutlufter og etterfyllingsenhet. Arbeidstrykk 0,8 – 3,5 bar

Arbeidstrykk 0,8-3,5bar Maks trykk 8bar