Stativ for GBS757 0-99 plater

Bolter leveres med vekser, 100064679