Stativ for GBS757 100-160 plater

Bolter leveres med vekser, 100064681