Venti aerotemper t-vrmini-ec 530x530x300 ec-motor

EC-motor