Avtrekk loddrett Ø60/100 balansert komplett (svart)