Trykkekspansjonsbereder, 10 liter 1 stk skal brukes pr kjele

1 stk skal brukes pr kjele