Posisjonsindikator SR-20 f/ledninger

Ridgid 21943