Logg inn

NRF 3267818

Veiarmeringsnett rutestr. 54 x 54 mm PP 4040L

3,95 x 30 m, 8 m Terra TG med faste knutepunkter 120, 12 m2

Produktbeskrivelse

Veiarmeringsnett rutestr. 54 x 54 mm PP 4040L

Tilpasset 20-120mm fraksjon. Maskestørrelse: 66x66mm. Veiarmeringsnett øker styrken i konstruksjonen, anbefalt på tungt traffikert vei, flyplasser, industriområde med meget tung last(maks akseltrykk 15t)