Enkadrain drensmatte 5004C/5-2S/M110PP 5x100

Drensmatte for bruk i jord som et alternativ til drenslag av pukk

Kontakt salg for bestilling