Veiarmering PP 2020S 3,9 x 51,3 m

med faste knutepunkter 200 m2