Televev 70/70 Pet 5,3X100m

Armering + separasjon + filtrering - polyester