Gabion 4mm tråd 2x1x0,5m - sveist type

Steinkurv for støttemur, støyskjerm eller andre kreative konstruksjoner

Kontakt salg for bestilling