Gress og grusarmering G40 38,5x38,5x4cm

Gå eller kjør på plenen uten å sette spor - hindrer at hull på gruslagt vei/plass oppstår