Stigerør overvann 400 mm uten muffe og tetningsring PP DVO