Kumgjennomføring 63 - 90 mm bordimmensjon 138 mm F-911

Forsheda 911. Type 1