Logg inn

Pipelife

NRF 3074534

Rør DV overvann 200/174 mm 6 meter PP Pragma SN8 sort DY

m/muffe og pakning

FPAK:6 M / STK
TPAK:84 M / BNT

Produktbeskrivelse

Rør DV overvann 200/174 mm 6 meter PP Pragma SN8 sort DY

Dimensjonene er valgt med tanke på god tilgjengelighet på deler både i dag og i morgen. Et stort spekter av rørdeler og kummer som er direkte tilpasset rørdeler til standard rørsystemer kan benyttes.