Produkter med nytt liv

Visste du at på vårt serviceverksted reparerer vi og gir verktøy og maskiner et nytt liv? Les mer her.

Reduksjonskobling DN100/150 Supa Maxi AVK

Spennvidde 104 - 133/159-188 mm strekkfast