Pakning for duktilt rør 100 mm. Pakning følger røret