Altech gjennomføring rett 1/2" og 3/4"

Til varmekabel