Reduksjon 63-50 mm PE100 SDR17 konsentrisk

Kort for speilsveis