Reduksjon 140-110 mm PE100 SDR17 konsentrisk

Kort for speilsveis