Reduksjon 200-160 mm PE100 SDR17 konsentrisk

Kort for speilsveis