Reduksjon 250-225 mm PE100 SDR17 konsentrisk

Kort for speilsveis