Stakerør 110 mm PP m/skrulokk f/PVC og PP grunnavløpsrør