Vi satser på ombruk

For å bidra til en grønnere fremtid og redusere avfall, har vi inngått et strategisk samarbeid med ombrukstjenesten Sirken. Sammen tar vi et tydelig standpunkt for miljø og bærekraft i VVS-bransjen ved å gi gamle og ødelagte produkter nytt liv.

Vi satser på ombruk

Tor-Erik Sivertsen, regionsdirektør i Brødrene Dahl, diskuterer bærekraftige initiativer og samarbeidet med Sirken.

 

I en tid hvor antallet markedsplasser og plattformer for ombrukte byggevarer stadig øker, har Brødrene Dahl tatt et stort skritt mot et grønnere skifte ved å inngå samarbeid med ombrukstjenesten Sirken. Dette initiativet er en del av vår forpliktelse til å redusere avfall og ta et tydelig standpunkt for miljø og bærekraft. Les mer om våre bærekraftsmål her.

 

Langvarig engasjement for bærekraft

– Vi har lenge vært engasjert i bærekraft og miljøspørsmål, og nå ønsker vi å styrke vår posisjon i byggebransjen. Det har vært mye snakk, men lite konkret handling. Samarbeidet med Sirken gir oss muligheten til å realisere mange av våre bærekraftsideer, sier Tor-Erik Sivertsen, regionsdirektør i Brødrene Dahl.

Les også:

Brødrene Dahl og verdens miljødag

Sirken som samarbeidspartner

Ingvar Aune, daglig leder i Sirken, deler bakgrunnen for selskapet og deres arbeid med ombruk i byggenæringen.

– Ved etableringen av Sirken så vi at kostnader knyttet til transport, lager og håndtering av varene var en utfordring. Vi utviklet derfor selvbetjente mobile butikker og ombrukssentraler på faste lokasjoner for å samle overskuddsvarer, ukurante varer, returvarer og utgåtte varer fra bransjen. Disse varene kan være alt fra kontormøbler og inventar til treverk, festemidler og nå også VVS- og VA-deler. Vi jobber proaktivt med bedrifter som har en strategi for bærekraft og ombruk, sier Aune.

 

Ombruk av varer som «har gått ut på dato»

Sivertsen understreker at Brødrene Dahl lenge har vært opptatt av ombruk, og at samarbeidet med Sirken har åpnet nye muligheter.

– Jeg er en del av fagrådet for bygg og anlegg i Trondheim Næringsforum og har jobbet mye med Trondheim Fylkeskommune om bærekraftige anskaffelser. Sirken dukket opp som en løsning på noen av utfordringene vi sto overfor i fylkeskommunen, men også for Brødrene Dahl. Vi ønsket å redusere avfallet og så at fullt brukbare varer ble kastet fordi de hadde gått ut på dato eller fått nytt design. Det kan være solblekede avløpsrør eller produkter med transportskader. Slike varer kan ikke selges som nye, men kan likevel benyttes til andre formål.

 

Sammensatt kundemasse

Aune beskriver en variert kundebase og et bredt spekter av produkter.

– Vi har både bedrifts- og privatkunder som er kreative i bruken av produktene vi selger. Byggebransjen må tenke nytt for å finne kunder til ombrukte varer. Rørleggere som kjøper varer gjennom Sirken har ofte andre krav enn de som leverer til store prosjekter. Varene kan brukes i prosjekter med lavere krav, sier han.

 

Følger byggevareforordningen

Aune påpeker utfordringer med dokumentasjon og garantier på ombrukte produkter.

– Det er lov å selge alle typer varer så lenge informasjonen i annonsen er korrekt. Men hvis grossisten ikke kan dokumentere eller gi garanti, er varene ikke salgbare. TEK17 stiller krav til kvaliteten, og ombrukte produkter kan måtte re-sertifiseres. Vi selger derfor hovedsakelig nye varer med dokumentasjon. Varer knyttet til bærende konstruksjoner eller skjulte anlegg må re-sertifiseres, sier Aune.

 

Tror på videre vekst

Aune er optimistisk til markedet for ombrukte varer.

– Vi trenger bedre regulering, som et forbud mot å kaste nye produkter. Responsen fra markedet har vært god, og vi gleder oss over samarbeidet med Brødrene Dahl. Dette gir oss et nytt markedssegment og kan inspirere andre bransjer til å delta, sier han.

 

Sivertsen ser samarbeidet som strategisk viktig for Brødrene Dahls miljøambisjoner.

Om dette fungerer som forventet, ser jeg ingen grunn til ikke å utvide samarbeidet til andre deler av landet.

– Når vi lanserer i juni blir vi den første aktøren i VVS-bransjen som leverer ombrukte varer til Sirken. Om dette fungerer som forventet, ser jeg ingen grunn til ikke å utvide samarbeidet til andre deler av landet. Dette tiltaket vil redusere vårt avfall og være strategisk viktig for å møte fremtidige miljøkrav, avslutter Sivertsen.

 

Denne artikkelen er modifisert ved hjelp av KI.

12.06.2024
Brødrene Dahl