Logg inn

27.10.2023

Brødrene Dahl

Effektiv håndtering av retur og reklamasjon

De fleste som handler jevnlig hos samme forhandler opplever at de en gang iblant har kjøpt for mye av en vare, har kjøpt feil, eller opplever at varen er mangelfull. For oss er det viktig at du som kunde opplever en mest mulig smidig prosess for å returnere eller reklamere på en vare, og vi anbefaler alle å benytte returportalen når dette skjer.

Retur og reklamasjon i høysetet

Returer og reklamasjoner blir håndtert i samsvar med våre salgs- og leveringsbetingelser. Dette hjelper både deg som kunde og Brødrene Dahl med å sikre effektiv og sømløs håndtering.

Hvordan gjennomfører du retur?

For en mest mulig effektiv retur anbefaler vi at du bruker vår Returportal. 


Når du vurderer å returnere varer til Brødrene Dahl, er det visse betingelser som må oppfylles. Her er de viktigste punktene å merke seg:
  • Vareverdi: Samlet vareverdi må overstige kr 500,- i henhold til FL-VA/VVS 2016 punkt 14
  • Kjøpssted: Varen som sendes i retur, må være kjøpt fra Brødrene Dahl
  • Tilstand: Både varene og emballasjen må være i ren og uskadet tilstand. Varer som ikke oppfyller dette kravet, vil bli kastet av Brødrene Dahl, og returen vil bli avvist. I tilfelle tvil eller hvis varene har høy verdi, vil returteamet kontakte kontaktpersonen for ytterligere avklaring
  • Ekstra kostnader: Det er viktig å være oppmerksom på at det kan påløpe ekstra returgebyr for skaffevarer eller varer som krever spesiell behandling, for eksempel ekstra identifikasjon, ordrebehandling, mengde, rengjøring og sortering.

Hvordan registrere en reklamasjonssak?

Når det oppstår behov for å reklamere på produkter levert av Brødrene Dahl, er det visse trinn som må følges for en vellykket håndtering av reklamasjonen:

  • Varsel: Reklamasjoner skal varsles skriftlig til kundeansvarlig eller reklamasjonsansvarlig
  • Registrering: Saken blir registrert hos Brødrene Dahl og tildeles et reklamasjonsnummer, som vil være referansen i all videre korrespondanse. Kunder vil også motta en bekreftelses-e-post som dokumenterer at saken er registrert
  • Undersøkelse: Brødrene Dahl vil foreta nødvendige undersøkelser for å fastslå årsaken til reklamasjonen, og de vil gi tilbakemelding så snart resultatet foreligger
  • Fakturering: I reklamasjonssaker skal det ikke forekomme fakturering. Eventuelle kostnader knyttet til utskiftning av produkter vil bli kreditert samtidig med produktet. Det er viktig å merke seg at fakturering kan forekomme hvis årsaken til reklamasjonen ikke skyldes produktfeil
  • Forenklet reklamasjon: I enkelte tilfeller kan det tilbys en forenklet reklamasjon, der produktet byttes ut mot et nytt uten ekstra kostnader. Kunden vil bli informert om dette hvis det er aktuelt
I situasjoner der det oppstår følgeskader bør sluttbrukere varsle sine forsikringsselskaper, og rørleggerbedrifter bør varsle forsikringsselskapene hvis ansvarsforsikringen dekker problemet.
 
For å finne personer som kan hjelpe deg med reklamasjonen, kan du besøke Brødrene Dahls nettside og bruke "Finn kompetanse" -funksjonen. Velg "Reklamasjon" for å finne de rette kontaktene som kan bistå deg.

Brødrene Dahl legger vekt på effektiv og problemfri håndtering av returer og reklamasjoner for å opprettholde et godt samarbeid med sine kunder. Ved å forstå prosessene for retur og reklamasjon, kan du sikre at eventuelle problemer blir løst på en rask og tilfredsstillende måte.

Siste nytt fra Brødrene Dahl