Logg inn
  • Aktuelt
  • VMT
  • Dreneringspumper - nøkkelen til effektiv håndtering av oversvømmelser

14.08.2023

Brødrene Dahl

Dreneringspumper - nøkkelen til effektiv håndtering av oversvømmelser

Nettopp nå opplever store deler av Norge mer intense flomhendelser. Og situasjonen betyr at mange bolig- og hytteeiere må forberede seg på en betydelig økt risiko for vannskader, som i mange tilfeller vil kunne minimeres ved hjelp av rask handling.

Skadene oppstår ofte når det offentlige kloakknettet ikke håndterer de store vannmengdene et skybrudd medfører. Overbelastningen gjør at vannet presses tilbake i kloakken og opp i kjellerne. I tillegg til skader på hus og eiendom ødelegger vannet både møbler, hvitevarer og innbo hvert år. Dette er skader som kan minimeres ved hjelp av raske tiltak.

Dreneringspumper i kampen mot oversvømmelse

Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser. De fjerner vann fra lavtliggende områder, og bidrar til å beskytte eiendom og infrastruktur. Når det kommer mye nedbør eller snøsmelting, kan vannstanden i elver og innsjøer øke, noe som kan føre til oversvømmelser og skader. Dreneringspumper spiller en nøkkelrolle i å redusere disse farene ved å fjerne overflødig vann.

Effektive dreneringsløsninger 

Grundfos tilbyr flere typer dreneringsløsninger som kan fjerne vannet raskt og minimere skaden hvis uhellet skulle skje og vannet kommer inn.
 
Hjelp kundene dine med å fjerne vannet ved bruk av for eksempel Grundfos MULTIBOX alt-i-ett løsning.

Siste nytt fra Brødrene Dahl