Logg inn
  • Aktuelt
  • VVS
  • Prefabrikerte VVS-løsninger og egenutviklede VVS-systemer fra LK

13.05.2022

Brødrene Dahl

Prefabrikerte VVS-løsninger og egenutviklede VVS-systemer fra LK

LK har et av VVS-markedets bredeste sortimenter. Produktsortimentet består fremst av egenutviklede VVS-systemer for vannbåren gulvvarme, tappevann, radiatorvarme og avløp.Systemene er enkle å installere, og i det prefabrikkeringsanlegget produseres også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere. Fra idé til ferdig produkt, her får du de smarteste løsningene, både i dag og i fremtiden

LK Gulvvarme


LK Gulvvarme er ideelt for både nybygging og rehabilitering. Vi har ferdige løsninger for boliger, enkeltrom og rehabilitering med krav på lav takhøyde. Vi har utviklet og forbedret vårt gulvvarmesystem slik at det har blitt enda mer økonomisk, sikkert og miljøvennlig, samt enkelt å installere.

1.jpg


LK Universal


LK Universal er et unikt PE-X-rørsystem for både varme og vann. Grunnsteinen i systemet er våre svenskproduserte LK Universalrør X i PE-Xa, som kan benyttes til så vel radiator- og gulvvarme, som til tappevann og kjøl. Universalsystemet inneholder et bredt spekter av rør, monteringskomponenter, installasjonsskap, fordelere, koblinger og ventiler. Systemet har blitt testet og godkjent i henhold til markedets strengeste forskrifter og testmetoder; Byggteknisk forskrift (TEK10), bransjereglene for sikker vanninstallasjon og Nordtestmetoden. I mange tilfeller kan vi også tilby prefabrikkerte løsninger for å lette installasjonen.

Collab.PNG


LK Prefab


LK Prefab effektiviserer VVS-arbeidet. Enten du er en konstruktør, byggherre, boligselskap eller driver rørleggerfirma, kan vi underlette hverdagen din ved å gjøre mye av arbeidet for deg. Vi har erfaringen og kompetansen som er påkrevd for å prefabrikkere nesten alle VVS-løsninger. For eksempel vannmålerskap, fordelerskap, våtromskassetter, stamkabler og avløpsrør. Prefabrikkering gir deg tidsbesparende, trygge og lønnsomme installasjoner. Vi er med deg fra start til slutt, med kvalitetstenkning i alle trinn. Våre konstruktører har store tekniske kunnskaper, og monteringen foregår under optimale forhold i vårt eget produksjonsanlegg.

collab2.PNG


LK Gatevarme


Alltid is- og snøfrie uteflater blir virkelighet med LK Gatevarme. Det passer for gater, torg, arenaer og anlegg som parker, parkeringsplasser og garasjeoppkjørsler. Systemet består av slynger med gatevarmerør som er koblet til fordelere forlagt i bakken. Gatevarmesystemet inneholder utstyr for behovsstyrt drift. Driften styres da av følere i bakken som måler temperatur og nedbør og som deretter kobler inn gatevarmen når den behøves.


7.jpg

Pressverktøy

LK Pressverktøy er et komplett program med verktøy og pressbakker til våre kuplinger og LK PressPex i Universalsortimentet. Vi har et samarbeid med verdens ledende leverandører av pressverktøy.

8.jpg

LK Vannstopp


LK CubicSecure måler vannstrømmen i realtid og oppdager vannlekkasjer umiddelbart. Vannfeilbryteren beskytter hjemmet ditt mot skader forårsaket av drypplekkasje og ødelagte vannrør. Du kan enkelt koble LK CubicSecure til wifi og deretter motta varsler om alarm og muligheten til å se ditt individuelle vannforbruk. Produktet fungerer også alene uten tilkobling til internett.

LK Systems- For en enklere og smartere hverdag


Enklere, smartere og mer holdbart – på LK går vi alltid ut ifra at det finnes en bedre måte å gjøre ting på. I alt vårt arbeide foretrekker vi innovasjon over status quo, og enkelhet over kompleksitet. Med denne overbevisningen utvikler vi på LK smarte produkter og systemløsninger for varme, vann og sanitet.
– I LK jobber vi konstant for å utvikle smartere og mer bærekraftige produkter og systemer som forenkler våre kunders hverdag, i dag og i fremtiden. Vi ser frem til å gjøre denne reisen sammen med VVS Fagmann og fortsette å utvikle nye løsninger sammen, sier daglig leder Lars Petter Olsen.

collab3.PNG

Siste nytt fra Brødrene Dahl