Spjeldventil Firelock 60,3 mm overvåket lukket

V707C0060000001 V707C