Betingelser for innmelding i VVS fagmann

 • Som VVS Fagmann får du tilgang til et fordelsprogram som skal bidra til å gjøre rørleggerbedriften din effektiv og lønnsom samtidig som du beholder din egen selvstendighet.
 • Som VVS Fagmann medlem kan du ikke samtidig være med i andre liknende/konkurrerende kjeder eller -lojalitetsprogram.
 • Du må til enhver tid forholde deg til gjeldende regler for kjedekonseptet.
 • Medlemskapet i VVS Fagmann er gratis.
 • Bonus beregnes av bonusberettiget varekjøp hos Brødrene Dahl.
 • For nye medlemmer som kommer inn i løpet av året, opptjenes og beregnes bonus fra innmeldingsdato.
 • For å få utbetalt bonus må du være registrert medlem hos VVS Fagmann, og være ajour med firmaets betalinger til Brødrene Dahl AS på utbetalingstidspunktet.
 • Opptjent bonus mindre enn NOK 1.000,- utbetales ikke.
 • For avslutning av medlemskap må utmeldingsskjema være utfylt og mottatt av kjedekontoret.
 • Oppsigelsestiden løper fra utmeldingsdatoen (dato for mottatt utmeldingsskjema) og ut påfølgende måned.
 • Hvis du melder deg ut av VVS Fagmann mister du tilgang til alle VVS Fagmann sine digitale verktøy og fordeler fra oppsigelsestidens utløpsdato.
 • Hvis du har et årlig varekjøp mindre enn NOK 200.000,- kan kjedekontoret avslutte medlemskapet uten nærmere begrunnelse.